Veine Joukaa

Veine Joukaa

 Anekduotaa žemaitėškė ėr gėrdietė Žemaitėjuo

***

 Tas notėka rusų okupacėjės laikaas, kariuomenie.

 Viršila sodarėnie saraša ėr klaus inejosi naujuoka:

 – Kak vaša familija (kaap jusa pavardie)?

 -A mon sakaa? – kėik pasėmoistės atsaka žemaitis…

 Ruskis teep ėr užrašė.

 Įein ontrasis.Tas viel :

 – A mon sakaa?

 Ruskis pasėdyvėjės, kad must todu yr bruolee – ožrašė.

 Ien tretesys žemaitis ėr tas viel:

– A mon sakaa?

Ožpyka ruskis ėr tvuojė žemaitiou par spronda.

Votas kad ožkriuoks:

– Ož kou?

-Vo teep ėr reikiejė sakytė. Ėr ožrašė: Ožkou…

***

Priejė do žemaitee žėimuos laikė lėipta par Vėntuos opė. Tas lėipts apšalės ėr dėdėlee aukštaa. Vėns somėslėjė, kad geriau es par opės leda. Vo kėts noejė lėpto. Gėrd: ont lėipto ejės žemaitis triuokšt ėr apatiuo jau kapstuos vondėnie. Paveiziejė nu lėipta tas ėr saka: Stapi, must nebvark…

***

I bažnyčė atejė veselnikaa so parietko. Patio svarbiausiu muomento konėgs

klaus jaunėkė, a tas myl sava būsimoujė patė.

– A mon sakaa? – klaus jaunėkis pasimetės.

– Pačią savo ar myli? – pakartuojė konėgs.

Nieka neatsakė jaunėkis, tik nusėdyvijė.

– No tataa…

***

–  Kumet bovau jauns,- pasakė garsos  daktars, – noriejau būtė  dailininko…

– Dielkuo tad tamsta  pasirinkuot medicina?

– Dailininka darbė ,   vėsas klaidas matytė, vo medicinuo anas palaiduojam karto so lėguonio…

***

 – OFICIANTE ! tas bifšteksus tėkriausee ėš arklė mesuos, dėdėlee jau ons kėits , kad negal   ne tik ikoustė, bet ėr ipjautė negal…

–  Klystat, tamsta puonali, arklys jau senee sošveists ,vo  dabaa kepam vežėėma…

***

Tievs,  veiziedams  i sava sūnų , nukabėn neskobiedams nu sėinas  dėrža …

–  To moni mosintas   muštė nuori !? – sošunk sūnos. – No, geraa, mušk … Bet žėnuok, kad   Tava anūka gaus dvėgobaa….

***

Teisies   :

– Dielkuo Tamsta, nebūdams medžiuotuoju draugėjės narys, nušuovee zoiki?

– Vo dieltuo ,kad ons nebūdams mūsa šeimuos narys, graužė mano daržė kopūstus…

***

Narvė do liūtaa apveiziejė nešiuojama vaistėneelė ėr akėnius stuoraas stėklaas

– Jee…tas bova gers veterinuorios, – saka vėins liūts.

– Tep…  Tep, – pritar  ontrus.-  gaila dedėlee, kad ni kauleelė neblėka…

***

Dvė  blosas pradiejė dėrbtė cirkė. Po kažkoriuo laika  saka vėina kėtaa:

– Klausyk .gretaa veedvė toriesma nemažaa piningū….Galiesva ėr šooni nosėpėrktė !

***

Čiapajievs išrikiava sava kariūnus ėr klaus:

–         Ar paukštems reikalingė piningaa?

–         Ne –e – e !- vienbalsee atsakė kariūna.

–         Tad klausykėt, sakalaa narsėjee: aš pragieriau vėsus jūsa piningus…

***

Vyrs grįžt iš komandiruotes.

–         Kor tava vestovenis žeids? – klaus žmuona.

–         To pati diel veskuo kalta, – atsaka vyrs.- tris savaites priš išvažioudams zyziau, kad užsiūtom monei kėšene.

***

Rokoujės do senė draugaa:

–         Mano žmuona, – angels !

–         Mano ėrgi ne žmuogos….

***

Atėjės i policėjės nuovada, valkateelė pareiškė ,kad anou apvuogė.

-Puons policėjės vėršininkė, iš monės pavuogė 37 dalykus.

-Iš kor žėnaa teep tėkslee ?

-Dėdėlee poikee  atsėmėnu,kad bova kortu kaladė ėr kėporė…

***

Telšiuu obagaa pasiuntė vėina tuoki spraunesni iš sava tarpa i Maskava,kad sožėnuotu ,kumet tas  komunizmas prasėdies.Tas Telšiu spraunesnis obags nosėgava i Maskava ėr kaap proletariato atstuovs gan greetaa sosėteka so patiu glavnioujo…Ons ėr klaus tuo glaunioujė:pasakyk drauge kumet būs tas komunizmas?Tas glaunesis ėr vėinep ėr kėtep aiškėn ,bet tas žemaitiu spraunesis vės tėik nesopront…Tumet tas Glaunesis ėr saka žemaitiou : mataa –ož longa krėmliaus kėimė šalėp mona mašinas stuov Brežneva mašina…Je..matau ..Tai  va- komunizmos bus tumet kada šalėp tava terbuos kabies ėr Brežneva terba…

***

Velnee  pasiūlė angelams sužaistė futbolo rungtynės.

– Sutinkam!  – apsidžiaugė angelaa. – žėnont, kad patys geriausi futbolininkaa –  angelaa…

– Geraa…- nesėspuorėj velnee.- Užtad teisiejee – mūsa!

***

– Vakaa, ėšvardinkėt pėnkis Afrikas gyvūnus, – paprašė muokytuojė par pamuoka…

Pėrmasis pakielė ronka Petris.

– No Petreli…sakyk.

– Dramblys ėr ketorės bezdiuonės….