Senovės tradicijų atgaivinimas

Žemaičių alkas: Pagoniškos šventosios vietos atgimimas

Žemaičių alka – senosios Žemaičių šventosios vietos maketas su paleoastronomine observatorija. Manoma, kad tai vienintelė atstatyta pagoniška „bažnyčia“ Lietuvoje.

Kopų nustatymas ir istorinis kontekstas

Vaizdinga aplinka ir istorinis kontekstas

Žemaičių alka yra ant kopos. Aplink čia gražus kraštovaizdis. Spėjama, kad Žemaičių alka vietoje stovėjo medinė Elijos gyvenvietės bažnyčia. Kęsgailos įsakymu bažnyčia buvo perkelta į Birutės kalną.

Žemaičių alkas: Istorinė reikšmė siejama su Elijaus gyvenviete ir Kęsgailos ordinu

Vaizdingas kraštovaizdis supa svetainę, padidindamas jos žavesį.

Įsikūręs 4 kilometrai nuo Lietuvos ir Latvijos sienos, pasiekiamas iš Palangos.

Bendruomenės pastangos

Kultūros paveldo išsaugojimas: Žemaičių alkos atkūrimo kelionė

Kultūros atgimimas

Bendruomenės iniciatyvomis paveldą atkuriantis Žemaičių alkas yra kultūros atgimimo liudijimas.

Bendruomenės įsitraukimas

Bendruomenės įsitraukimas skatina vienybę, pažangą ir bendrą įsipareigojimą išsaugoti ir plėtoti kultūrą

Istorinis paveldas

Ištyrinėti turtingą Elijos gyvenvietės istoriją – kertinį mūsų kultūros paveldo akmenį.

Kultūros vientisumo gynimas

Kvietimas išsaugoti tradicinius įsitikinimus ir praktiką

Atėjo jau žmonės, vadinami krikščionys, kurie, norėdami jums liuosybę išplėšti ir amžinai apvergti, visaip jus vilios. Mokys jus sekti išmintingus ir protingus įstatymus, bet anie patys jų niekuomet nepildys. Linkės jums mylėti savo artimą kaip patį save, vienok patys gers jūsų kruvinas ašaras ir kruviną prakaitą, nors vieną dievą garbins ir vienos vieros bus. Jūs, dieną ir naktį dirbdami, nepagailėsit turtų ir gėrybių tiems kraugeriams, kurių kalbos nesuprasit.

Cultural Celebration and Communal Challenges

Švęskite paveldą tarp vienybės ir iššūkių

Paveldo šventimas

Lėipuojėje ir Dorbėje būriavosi žmonės, šventėmis paminėję savo paveldą. Prisijungė apie 4000 žemaičių, pagerbdami protėvius iki paryčių. Aidėjo griaustinis, simbolizuojantis laisvės gimimą. Tačiau paminklo planai susiduria su dabartinės publikos pasipriešinimu, atspindinčiu vykstančius kultūrinius pokyčius.

Vienybė ir tikslas

Tarp švenčių ieškoma vienybės. Darbuotojai ir piliečiai pripažįsta paminklo poreikį, tačiau šiandieninėje kartoje tvyro dvejonės. Besitęsianti kova dėl paveldo pripažinimo tęsiasi besikeičiančiais laikais, pabrėžiant kolektyvinių veiksmų ir kultūros išsaugojimo pastangų svarbą.

Iššūkiai priešakyje

Nepaisant vyraujančio entuziazmo, pastangose išlieka daug kliūčių. Pasipriešinimas paminklų statybai reiškia besikeičiančias visuomenės nuostatas. Kultūros dinamikai transformuojantis, nuolatinė kova už paveldo pripažinimą ir išsaugojimą pabrėžia vienybės ir nepajudinamo atkaklumo svarbą kultūrinėse pastangose.

Tinklaraščio naujienos

Naujausi mūsų straipsniai

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Varniuose: Renesanso perlai Žemaičiuose.

Ar ar kada nors susimąsčiusi, kas daro Šv. Mergelės bažnyčią Varnių širdyje…

Iškilę iš griuvėsių: vėl pastatyti bažnyčios atkakliai po sovietų priespaudos Žemaitijoje.

Stovint prie didingų bažnyčių Žemaitijoje, jų aukštos bokštai siekiantys į dangų, sunku…

Ištverminga Tikėjimas: Kaip Žemaičių Bažnyčios Išgyveno Sovietų Priespaudą

Įsivaizduokite, kad Žemaičių bažnyčios sovietmečiu buvo kaip tvirti ąžuolai, ištveriantys nemalonią audrą.…