Susijęs vaizdas

Lietuvos valdovas Gediminas su 20 savo patarėjų

Priimdamas popiežiaus pasiuntinius Vilniuje 1324m. sakė:

 

         ,,Visiems leidžiame garbinti  Dievą  pagal savo papročius

         rusams pagal savo apeigas,lenkams pagal savo papročius;

         o mes garbiname Dievą pagal savo apeigas,ir visi turime

         vieną Dievą”…

Krikščionys pagonims teigė ,kad jų Dievas yra kitas,todėl bandė kalavijo pagalba  tai įtikinti…Gaila ,kad  protingas nebuvo Mindaugas ,atidavęs Žemaitiją kančioms…Tad ir liejosi kraujas Žemaitijoje 200metų.Per tą laiką buvo išnaikinta žynių kasta…

Likę be žynių žmonės pakrikštijo Dievą ,,Praamžiu” kiti Perkūnu.

 Tuo džiaugėsi katalikų vienuoliai aprašinėdami po krikšto,kad žemaičiai garbina žalčius, medžius ,perkūną ir kt.Yra ir pas mus

pagonių tarpe ,kurie prisiskaitę kryžiuočių melagysčių aiškina pilna burna ,kad aukščiausias dievas yra Perkūnas....

   G.Beresnevičius rašo:,,Perkūnasvisada lieka vidutinio amžiaus

vyras.Dievas yra senas (taip jam ir dera,nes jis kaip pasaulio KŪRĖJAS,yra seniausias;tai pabrėžiama sakmėse apie

,,Dievą senelį“).Dievas gyvena savo erdvėje...

Žemaičių ir prūsų kulto centruose degė amžinoji ugnis ( šventoji)

nuolat degdama,ji atverdavo sakralią angą į viršų,nes ugnis  kaip

ir Rigvedos Agnis,buvo pagrindinis tarpininkas tarp dievų ir

žmonių pasaulių.

  Akmenys –tai jau dangaus elementai,dalyvaujantys amžinybėj

kaip ilgiausiai gyvuojantis fizinės gamtos kūnas.Akmuo  tai

amžinybės modelis.“Taigi mūsa tėkiejėma tarpėninkė yr švėnta Ognis, Švėntė kūlee, švėntė medee ,tai yr tėj dalykaa ,katrėj tor

 omžinybės ,,atsėšakuojėmus“.Netorem ožmėršt ėr gintara...

Ėr vėstik omžėnybės šaltėnis yr pati Omžėnybė...

  Nemirtingoms-tai dalyvavėms omžėnybie...

Prof.Libertas Klimka neseniai per Lietuvos TV pareiškė :

 ,,Mūsų protėviai nebuvo tokie kvaili ,kad garbintų žalčius,

 medžius;perkūną ;  tai buvo tik meilės išraiška mus supančiai gamtai...“t.y. Dievo kūrybai...

                                                    A.Pagoninis