>> Galerija

Komentuoti.. (0 Komentarų)

 Žemaitiu Sosėspėitėms

2019-07-13 10:30

vila „Anapilis

Birutės al. 34A, Palanga 00135

 

Komentuoti.. (0 Komentarų)

 Atsisiųsti metskaitlį:  Zemaitiu Metskaitlis_2019.pdf

Komentuoti.. (0 Komentarų)

Gerbiamieji,

     nuo 2001 m. rugsėjo 26-sios švenčiama Europos kalbų diena. Europa turi 23 oficialiąsias kalbas ir virš 60  regioninių.

     Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

     Kasmet Europoje kalbų dieną vyksta šimtai renginių: iškilmingų minėjimų, kalbų kursų, konkursų, radijo ir televizijos laidų, konferencijų.

     Šios dienos paskirtis trejopa: šviesti visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę ir skatinti visus mokytis kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus.

     Yra priimta BENDRA EUROPOS TARYBOS IR EUROPOS KOMISIJOS DEKLARACIJA dešimtųjų Europos kalbų dienos metinių proga 2011 m. rugsėjo 26 d. Šiame dokumente pasisakoma už Europos kalbinį paveldo išsaugojimą ir viešinimą.

     Tačiau svarbiausias dokumentas, įtvirtinantis regioninių kalbų apsaugą yra EUROPOS REGIONINIŲ, ARBA MAŽUMŲ, KALBŲ CHARTIJA, o taip pat TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA.

     Chartijoje įtvirtinti šie principai ir tikslai yra šie:

-  regioninių, arba mažumų, kalbų, kaip kultūrinių vertybių išraiškos, pripažinimas;

- pagarba geografinėms zonoms siekiant garantuoti, kad esantys arba kuriami nauji administraciniai -dariniai netrukdytų skatinti konkrečių regioninių, arba mažumų, kalbų vartojimą;

-  būtinumas ryžtingais veiksmais remti regionines, arba mažumų, kalbas, siekiant jas apsaugoti;

- viešajame ir asmeniniame gyvenime regioninių, arba mažumų, kalbų šnekamosios kalbos ir rašto - vartojimo palengvinimas ir/ar skatinimas;

- reikiamų priemonių suteikimas regioninėms, arba mažumų, kalboms mokytis ir studijuoti įvairiais lygiais;

-  svarbių transnacionalinių apsikeitimų rėmimas;

-  draudimas bet kokia forma nepagrįstai išskirti, varžyti regioninių, arba mažumų, kalbų vartojimą ar jam teikti privilegijas, kelti grėsmę tų kalbų palaikymui ar vystymui;

-  valstybių parama abipusiam visų šalyje esančių lingvistinių grupių supratimui palaikyti.

Chartijoje ir Konvencijoje įtvirtinta ir daugybė kitų principų ir teisių.

     Prisiminkime: žemaičių kalba tarptautiniame ISO registre 2010-06-30 įregistruota kaip savarankiška gyva kalba: ISO 639-3.

    

Komentuoti.. (0 Komentarų)

Aštuonioliktieji  metai pagal Saturno ciklą DANIELIAUS metai
Spalva violetinė
1923; 1955; 1987; 2019

Danieliaus metus globoja Arta. Arta – tai Dangaus Palaiminimas, Taikos Motina, žmonijos Sąžinė. Metai siejami su Aukščiausiojo tikslo siekimu, harmonija, grožiu, materialinės gerovės pasireiškimu. Šiais metais santuokos turi būti sudaromos tik dvasiniame lygyje, kitaip iširs. Tai metai, kada atlyginama už teisingai pragyventą gyvenimą. Tais metais pradedami kurti pagrindai labai rimtiems darbams. Tačiau tai ir teatras, teatriniai spektakliai, nes Arta globoja teatrą. Žmonės, kurie tais metais vaidina teisingumo atstovus, jaučia didelį pakilimą ir nors teisingumo nėra jie vis tiek daug išlošia ir įgyja populiarumą. Juos labai ilgai atsimena, nors po to jie gali padaryti eilę klaidų ir dirbti priešingai savo žodžiams. Danieliaus metai daugiau globoja moteris, nei vyrus. Moterys, gimusios šiais metais, neša didesnę atsakomybę. Jei moteris yra nesąžininga, ji tarnauja Demonei Drudž. Tai sąžinės patikrinimo metai, nesąžiningumas baudžiamas.

Komentuoti.. (0 Komentarų)Sveikėnam vėsus žemaitius ėr lietovius so naujo laika skaičiavėmu ....
(sausė 1 d pagal Ruomas imperatuoriaus Cezarė nuruodyma bova pradietė skaičiout NAUJĖ metaa)
nuors beveik vėsos  pasaulis iki tuo Naujus metus švėntėna nu kuova 21d.

Dieltuo  pagal senouji ariju kalėnduorio  mes 2019 m  kuova 21d  sotėksem  Danieliaus Naujus metus,vo iki tuo laika dar yr EŽĖ metaa.
Mūsintas vėsė ėr sopront dielkuo Lietovuos seimė nier pakajaus ( Ežys nadoud ramybės- vės baksnuo reek ar nereek).
Spauduo raša ,kad kėtė mėtaa būs kiaulės...negi mes esa kitaicaa ar japuonaa ,kad pradietome garbint kiaulė....
Tad sorimtiekem,nes po kuova 21d prasėdies ramesnė laikaa ...

Komentuoti.. (0 Komentarų)

BŪK ŽEMAITIS IR SKIRK:

2% Pajamų mokesčio

Draugijos veiklai paremti

Kodas: 300539100

Iš kart dėkojam! 

Renginių Kalendorius

Turite Klausimų?

Skaitliukas

Svetainėje lankosi 55 svečiai ir nėra prisijungusių narių