KUPRANUGARIO metai

Kupranugario antitotemas – saldus, nesaikingai viskuo besistebintis, nerišlios kalbos, nekantrus, apsileidęs, nori gyventi malonumuose.

 Kupranugaris – asketas jis tenkinasi mažu, moka dirbti ir visada slepiasi po šia kauke. Jie kabinėjasi, nepasitiki, nes viską nori suprasti patys. Nepasitikėjimas jį daro panašų į Barsuką, bet skirtingai nuo Barsuko ne godus. Turtą kaip įsigyja, taip ir netenka. Tai vieni iš nedaugelio, kurie neprisiriša prie turto, jie tai priima kaip būtinybę. Kukliu jo nepavadinsi, kaip ir nekukliu, jis žino savo vertę, neprisirašo svetimų nuopelnų, bet savo žino tikrai. Kupranugaris kaip ir Gaidys turi haremą. Meilės reikaluose jis sau leidžia viską. Bet tai pas jį kaip pareiga,o po to kenčia. 

Kupranugaris bijo nuodingo Voro, kuris vadinasi Karakurtas. Tai plaukuotas, piktas ir vienintelis Voras žemėje, kuris nepina voratinklių. Jis šliaužia ir Kupranugaris gali ji užkliudyti. Gyvena jie vienoje aplinkoje. Todėl Kupranugaris siejamas su nuodingu Voru „Kara“ – juodas. Karakurtas – tai juodas blogis. Kai nugali Kupranugaris, nugali protas ir tvirtas pagrindas.Pvz. 1057 metais Bizantijoje į valdžią atėjo dinastija, kuri valdė 300 metų, tai buvo Bizantijos klestėjimo metas.

Karakurtas buvo Hitleris. Jis buvo impotentas, su lytiniais nukrypimais. Sėdėjo bunkeryje, kaip voras savo landoje. Kupranugario metais gimė Jekaterina II. Ji turėjo daugybę meilužių, tai kupranugarė su eržilų kaimene. 

 Tikrasis Kupranugaris buvo Ciolkovskis, turėjo daug vaikų. Sacharovas taip pat turėjo daug vaikų ir buvo asketas. Pradžioje buvo niekdarys – išrado vandenilinę bombą. Kiekvienas žmogus pradžioje turintis antitotemą, juodą jėgą, gali apsiversti, atgimti ir tapti totemu. Totemai dvigubi. Kai tik pagal kažkokias žymes pasimato totemas, žmogus stoja į šviesos kelią. Taip atsitiko su Sacharovu. Hitleris atvirkščiai – slėpėsi bunkeryje, bijojo moterų, turėjo didybės maniją, norėjo žudyti, naikino jam neparankius. Čarlis Čaplinas gimė tais pačiais metais kaip Hitleris, tačiau jis turėjo daug žmonų, daug vaikų. Komikas juokėsi iš to, kas jam brangu. „Ką myliu, į tą ir spjaunu“ – tai Kupranugario šūkis.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Palangos žemaičių draugija

Parama

Kodas: 300539100 
Prašo paaukoti 2% pajamų
mokesčio draugijos veiklai paremti
Iš kart dėkojam!

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių events.