KUPRANUGARIO metai

Šešioliktieji metai pagal Saturno ciklą KUPRANUGARIO metai

Spalvos geltona ir mėlyna
1921; 1953; 1985; 2017 

Tai vienas iš pranašo Zaratuštros vardų: Žvaigždžių sūnus ar Kupranugario Dvasia, sakydavo „tas, kuriame Kupranugaris“. Šešioliktieji metai tai antrasis Veneros ciklas ir Saturno ciklo pusės suvestinė, todėl pats Kupranugaris raudonas. 

Izedas – Dievas Rašnu Teisingumo Dievas Teisme pasveria mūsų Dvasias ant svarstyklių. Kupranugaris kaltina, mėgsta išjuokti, įžeisti, kartais ir neužtarnautai. Kupranugario metais daugeliui baigiasi karjera. Tai didelių procesų metai, pamestų vertybių atstatymas. Tais metais daugeliui atrodo, kad juos įžeidė, reikalauja amnestijos, teismo skriaudėjams. Jei tais metais kyla karai, jie greit baigiasi, nes tai susitaikymo metai ir kiekvienas gauna pagal nuopelnus. Vyksta kokie tai išaiškinimai, parodomieji teismai, visada triukšmas, propaganda, agitacija, būrimasis į grupes, pritraukiama daug žmonių, judėjimai, kuriamos naujos partijos. 

Pvz. 1985 metais išaiškinami stalininio periodo liaudies priešai, amnestijos,  vyko anti alkoholinės kompanijos. Metai pasižymintys triukšmu. Kupranugaris – skandalingas gyvūnas, nes spjaudosi. Daugelis šiais metais yra išjuokiami, kritikuojami, išaiškinami. Femidės svarstyklės sveria: amnestija ar apkaltinimas. Bloguoju atveju plepalai, triukšmas, laužymas, dulkės, betiksliai darbai. Geruoju atveju apgalvoti veiksmai, turintys kokį tai tikslą. 

Kupranugariai pasižymi išskirtiniu jumoro jausmu. Pasijuokia, įvertindami padėtį abipusiai. Veido išraiška nesuprantama tarsi kaukė, jis pasiruošęs kiekvieną apspjauti ir sutrinti. Nors iš šalies žiūrint panašus į juokdarį , į viską žiūrintį nerimtai, yra ištikimas ir labai patikimas.. Jo tikras veidas pasislėpęs po juoko kauke. Kuo jis geriau galvoja apie žmogų, tuo labiau iš jo juokiasi. Jis viską nori išsiaiškinti savarankiškai ir daro tai su dideliu užsispyrimu. Kartais jie būna fanatikai. Šeimoje neša kryžių, ant jo visi joja, o jis viską atleidžia. Būtinos atsargos pas jį visada su savimi. Jo šūkis „Viską savo nešu su savimi“. Daug atsargų nėra, bet viskas, kas svarbiausia. Jis kaip Robinzonas Kruzas negyvenamoje saloje, kas reikalinga viskas šalia. Juk jie daug mėnesių gyvena dykumoje. Labai darbštus, atsargus ir neprisirišęs prie vienos vietos, visada laukia blogesnio. Todėl ne didelius savo gyvenimo periodus gyvena prie vandens skirstydami viską protingai ir harmoningai. 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Palangos žemaičių draugija

Parama

Kodas: 300539100 
Prašo paaukoti 2% pajamų
mokesčio draugijos veiklai paremti
Iš kart dėkojam!

Artimiausi renginiai

Šiuo metu nėra artimiausių events.