PALONGUOS ŽEMAITIU SOSĖSPĖITĖMS

2015 m. groudė mien. 5 d. 15 val. Palonguos bibliuotekas skaitykluo vyks PALONGUOS ŽEMAITIU SOSĖSPĖITĖMS.

Aptarsem sava veikla, svarbius klausėmus žemaitems. Kvėitam pribūt ėr nasėpūst

2015-09-26 švėntinsem LYGĖS (Lygiadėini)

Lygiadienis – metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau ilgėja. Tai diena, priešinga pavasario lygiadieniui (kovo 21 d.), po kurio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki Joninių (kai naktis trumpiausia).

Kaip ir kiekvienas ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui ir jam aukojami gyvuliai. Buvo atvedama po gyvulių porą: veršiuką ir telyčią, aviną ir avį, ožį ir ožką, paršą ir kiaulę, gaidį ir vištą, žąsiną ir žąsį. Jie visi buvo papjaunami ir, aukojant dievui Žemininkui, kalbama malda: „Tau, o Žemininke, mūsų dieve, aukojame ir dėkojame, kad mus pereitais metais sveikus ir visko pertekusius užlaikei, javų ir viso gero davei, nuo ugnies, nuo geležies, maro ir visų mūsų priešų apsaugojai.“

Į šventė renkamės rogsiejė 26 dėiną 17 val. ont ,,Žemaitiu alkas“

Šiais metais, liepos 13 dieną sukanka 755 metai, kada žemaičiai, vadovaujami Karšuvos kunigaikščio Almino, pasiekė pergalę Durbės mūšyje.

2014 m. gruodžio 18 d. Seimas plenariniame posėdyje priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisą (projektas Nr. XIIP-2243), kuria nutarta papildyti Atmintinų dienų sąrašą, įtraukiant ir Durbės mūšio pergalės dieną. Pasiūlymas buvo pateiktas, atsižvelgiant į Durbės mūšio svarbą Žemaitijos, Lietuvos, Rytų Pabaltijo ir iš dalies Europos istorijai ir siekiant, kad būtų išsaugota seniausio europinio Lietuvos istorinio-etnokultūrinio regiono Žemaitijos ir Lietuvos istorinė atmintis. Pagaliau, po 755 metų, šis svarbi mūsų Tautai diena susilaukė tinkamo įvertinimo.

Kviečiame į šios istorinės pergalės paminėjimą 2015-07-12 sekmadienį 11 val.

Paminėjimas vyks Durbėje prie paminklo Durbės mūšiui.

2015-06-20 ont ,,Žemaitiu alkas“ švėntinsem ,,Rasas“

Renkamies nu 18 val. ,,Ž.A.“ terituorėjuo.

Būkėt pasėruošė, – reeks braidyt po peivas.