Išlests naus 2015 m. metskaitlis

Žemaitiu 2015 metskaitlis

2015 m. kuova 22 d prasėded Ondėnė epuochas 14 metaa pagal Ariju huoroskuopa. 2015 bus Jauti metaa.

Metų spalva – pieno baltumo, geltona

Jaučio metai – taikos metai. Jeigu Jaučio metais kyla karas, nukenčia karą pradėjusi valstybė. Ji niekada nebebus turtinga ir derlinga. Šiais metais suaktyvėja žmonių pareigos jausmas, paklusimas, atsidavimas, aukojimasis dėl kitų. Per ateinančius metus būtina daug dirbti ir pasistengti atiduoti visas skolas. Gimusieji šiais metais yra šiek tiek pasyvūs. Jais reikia nuolat rūpintis, globoti. Tačiau Jaučiai nėra savanaudžiai, o geros širdies, labai jautrūs, atjautūs, kantrūs ir sąžiningi žmonės. Geri ir dėmesingi mylimiesiems. Už savo įsitikinimus ir artimuosius, ypač vaikus, gali galvą guldyti. Jaučių puikūs protiniai ir fiziniai duomenys. Žmonės, gimę šiais metais, paprastai būna tvirto stoto, apkūnūs, moterys didele krūtine.
Jaučio antitoteminiai bruožai: nervingumas, agresyvumas, aklas užsispyrimas, polinkis į melancholiją. Jei Jaučio tipo žmogus greitai supyksta, yra užsispyręs, nepaklusnus, vadinasi, pasireiškė antitotemas – Vapsva. Nuo vapsvos įkandimo jautis gali mirti. Vapsva, skirtingai nuo bitės, neneša medaus, vien tik pati viskuo naudojasi.

Žmonės, gimę šiais metais, jaučiasi nesaugūs, turi daug vidinių problemų, kompleksų, jiems trūksta kitų asmenų globos. Jie pasyvūs, laikosi duoto žodžio ir pareigos, kantrūs, ištvermingi, negali dirbti be priežiūros ir pagalbos. Tačiau už nuoširdų darbą jiems su kaupu atlyginama. Žmonės, gimę šiais metais, yra vaikiški. Jiems reikia vadovauti ir nukreipti juos teisinga kryptimi. Jie sugeba tvirtai kovoti už savo vaikus ir artimuosius, už savo vertybes. Šio tipo žmonės rūpinasi kitais, būna geri vaistininkai, medicinos darbuotojai.

Atsėsiuskėt 2014 metu metskaitli

Žemaitiu 2014 metskaitlis (spaudai)

2014 m. kuova 22 d prasėded Ondėnė epuochas 13 metaa pagal Ariju huoroskuopa. Tryliktieji metai pagal Saturno ciklą GAIDŽIO metai. Spalva raudonai balta.

1918; 1950; 1982; 2014

Šventas paukštis Gaidys atranda visas Tamsos jėgas ir šaukia jas į kovą, tai pergalė prieš devus. Teismų, bei nusikaltimų iškėlimo į paviršių metai. Gaidžio giedojimas išsklaido Tamsą. Jo metais pasirodo visa nešvara. Net jei blogis laikinai laimi, jis vis tiek pasireiškia pagal jo darbus. Gaidys pagal Saturno ciklą truputėlį kitoks, negu Gaidys pagal 12 metų (Jupiterio) kalendorių. Rytų Gaidys nežiūrint į savo fanfaras didelis konservatorius, o kai ateina rimtų sprendimų metas, jis sprunka į krūmus, jis pedantas ir biurokratas. Saturno ciklo Gaidžiai karingi, tikri, eina iki galo, gina savo vištidę. Jie ne avantiūristai, stačia galva niekur nelenda, tik paklusę protui ir širdžiai. Gaidys siejasi su teismais, pergale, laisvės paskelbimu. Ir vis dėlto tai maišto ir tamsos suaktyvėjimo metas.

Skirtingai , nei Jupiterio ciklo Gaidys, kuris gieda, kai jo neprašo, šis Gaidys nieko neliečia, jei neliečia jo. Iki tam tikro laiko jis bando viską spręsti taikiai, kol kas nors neperlenks lazdos. Bet jei nepatikės, galima laukti visko. Tada jau saugokis, plunksnos virs pūkais ir dulkėmis.Šias metais labai aktyviai ir įžūliai reiškiasi velniava. Jei šviesos jėgos stiprios, tai šiame laikotarpyje, blogis kaupia jėgas.

Iš išvaizdos Gaidį galima labai greit pažinti, nes jis raudonuoja, kraujas sueina į galvą, kaip pas Gaidį į skiauterę. Kai gaidžiai rieboki sakoma, kad jie pametė kvalifikaciją. Jie labai mėgsta puoštis ir būti su galvos apdangalais. Gaidžiui ne nuodėmė turėti haremą, toks polinkis pas juos yra. Santuokos Gaidžio metais būna sėkmingos, o jei staiga iširs, tai būsite pakankamai ilgai nevedęs. Mylės jis labai daug, jis ne vienmylys, bet naminis.

Skirtingai nuo Rytų Gaidžio, kuris moka tik giedoti, zoroastrietiškas Gaidys reformatorius, naujovių ieškotojas, nesislepia krūmuose. Tai tikras kovos Gaidys. Kabinėjasi, drąsus, veda paskui save, kartais daro skubias išvadas ir labai staigus veiksmuose. Sugeba nuteisti ir išnešti nuosprendį iki bylos sprendimo, nes vadovaujasi emocijomis. Gaidžiai visada geri vadovai, tačiau nemoka užbaigti darbų. Viską numeta pusiaukelėje.

Moteris-Višta skiriasi nuo vyro. Ji nėra tokio karinga, nesikabinėja. Ji mėgsta puoštis, kraipytis ir nenustygsta vietoje. Gaidžiai būna geri šokėjai, dainininkai, tai visuomeninių suėjimų žmonės, taip pat pasireiškia muštynėse, ginčuose. Gaidys pasiruošęs ginti savo vištidę ir vaikus iki paskutinio kraujo lašo. Ištikimas visoms savo žmonoms ir visas jas myli. Pas jį visko perteklius: idėjų, planų, projektų, visur verda energija. Rytų Gaidys labiau myli papuošalus, daugiau giriasi, labiau mėgsta tvarką ir discipliną. Jis didesnis formalistas, pedantas, biurokratinių įsakymų vykdytojas. Zoroastriečių gaidys vadovaujasi aukščiausiais teisingumo principais, bet forma jo nedomina, jis ne formalistas. Darbe jis viską apvers aukštyn kojomis, pas jį viskas verda, jis visada turi naujų projektų. Pasižymi judria mimika, besikeičiančiu veidu, visumoje jis labai lankstus, jo malonu klausytis, visada naujas ir blizgantis.

Jei nesimato kovinio pasiruošimo, tampa blyškiu, vaškinės išvaizdos, tai antitotemas – Peslys. Jei metai antitotemo, panašūs į Peslį, vyksta daug negailestingų maištų, valdžios nepripažinimas, neapykanta, bereikalingas pyktis.

1918 metais be tikslo negailestingai nužudyta caro šeima. Tai buvo beginkliai, neapsaugoti žmonės. Jie buvo nužudyti 32 metai po Lenino brolio bausmės. Leninas atkeršijo už brolį. Yra liudininkų, prisimenančių, kad Leninas liepė atidaryti visas imperatoriškos šeimos kapavietes ir netgi kažką darė su Aleksandro III lavonu. Archyvuose yra žinių, kad kapavietės buvo atidarytos 1918 metais. Mirusių niekinimas – tai tamsiųjų jėgų darbas. Sakoma, kad su broliu Leninas mušdavosi, nes Aleksandras matydavo jo žiaurumą, jis buvo piktas iš vaikystės, neturėjo draugų.

1087 metai buvo labai įdomūs istorijoje, kada buvusioje šventoje Irano žemėje buvo paskelbtas šventų žmogžudžių paslaptingas ordinas. Kalnuose gyveno senis Chasanas As–sabaxas, neprieinamos tvirtovės savininkas(dabar tai siena tarp Irano ir Irako). Jis įsteigė ordiną, bučiuodamas XI amžiaus Rytų mafiją. Gyveno jis daugiau nei 100 metų ir laikė visus baimėje. Jis išauklėjo tokius kovotojus,kaip mafijozus, zombius, kurie galėjo padaryti viską, užmušti be gailesčio visus, į ką nurodydavo šeimininkas.

Gaidžio metais pasireiškia piktas, paslaptingas ir blogį nešantis demonas, Peslio pavidale. Tai labai gražiai aprašoma „Kreivų veidrodžių“ pasakoje. Ten ir Peslys, ir Rupūžė, ir Gyvatė yra blogis. Jie savo vardus tardavo atvirkščiai. Tai juodosios magijos darbai. Žodžių sakymas, maldų skaitymas atgal, tai laiko rato uždarymas, sudaroma psiaudo gynyba. Tamsos jėgos tamsiems darbams duoda labai didelę gynybą. Tai tamsių jėgų viruso sistema. Imama mantra ar malda ir skaitoma atbulai, tai yra prieš laikrodžio rodyklę. Zoroastrizme tokia rašymo sistema vadinasi pykčio darančių devų darbas. Avesta pergamentuose buvo rašoma iš kairės į dešinę. Vėliau, kai tas įstatymas buvo panaikintas, pechlevelio laikais jau buvo rašoma iš dešinės į kairę. Raštas tapo jautrus, bet kuriai juodai magijai. Knygų negalima atversti nuo galo. Todėl visos maldos perskaitytos atvirkščiai – satanistinės. Atvirkščiai pasakytas žodis yra tamsių energijų modeliavimas. Veidrodis – tai visai kas kitą. Kai žiūrime į veidrodį, esame tarpiniame pasaulyje, daugiau silpnoje padėtyje.

П.Глоба. Древний календар, Москва 1994, С. 58–62